Uwierzytelnienie tłumaczenia

Być może masz już gotowe tłumaczenie swojego dokumentu i chcesz go złożyć w w odpowiedniej instytucji lub organizacji publicznej, np. urzędzie skarbowy, banku, sądzie. Niestety, samo tłumaczenie wtedy nie wystarcza - potrzebna jest również pieczęć tłumacza przysięgłego będąca dowodem poświadczenia. W takim wypadku warto rozważyć usługę uwierzytelnienia tłumaczenia zwykłego.

Polega ona na sprawdzeniu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, który opisuje dokument i nanosi stosowne poprawki, a następnie przykłada swoją pieczęć poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem. Jeżeli tłumaczenie nie wymagało dużej liczby poprawek, wtedy taka usługa jest tańsza od tłumaczenia przysięgłego. Jednak czasami liczba poprawek może być na tyle znacząca, że tekst należy przetłumaczyć od nowa.

Zastanawiasz się czy Twoje tłumaczenie kwalifikuje się do uwierzytelnienia? Skontaktuj się z nami, a pomożemy podjąć Ci decyzję!