Tłumaczenia litewski dla firm

Tłumaczenia z języka litewskiegoLitwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie” – ten fragment inwokacji „Pana Tadeusza” zna chyba każdy Polak.

Litwa, nazywana też krajem bocianów, to nasz mniejszy północno-wschodni sąsiad, z którym kiedyś byliśmy bardzo trwale połączeni paktem Unii Lubelskiej z 1569 roku. W Republice Litewskiej mieszka bardzo wielu Polaków i stanowią oni tam pierwszą mniejszość narodową – Polonia to prawie 7% ludności.

 

Ciekawostką jest też to, że koszykówka jest tak popularnym sportem na Liwie, że często nazywa się ją drugą religią.

Państwo jednak nie muszą grać w kosza jak Michael Jordan, aby zrozumieć litewski! Wystarczy, że zwrócić się z tym do nas!

Dziedziny tłumaczone przez nas dla firm i osób prywatnych to:
* tłumaczenia prawnicze (np. umowy prawne, akty notarialne, dokumenty tożsamości, orzeczenia sądowe)
* tłumaczenia ekonomiczne (np. bilanse finansowe, rachunki zysków i strat, poświadczenia kredytowe, sprawozdania rynkowe)
* tłumaczenia techniczne (np. instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych, opisy budowy maszyn)
* tłumaczenia marketingowe (np. opisy reklamowe produktów, broszury marketingowe)
* tłumaczenia dokumentów (np. strony internetowe, dyplomy edukacyjne, zaświadczenia zdrowotne)
i każdy inny rodzaj dokumentów w zależności od Państwa potrzeb tłumaczeniowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z biurem tłumaczeń Nowkom z Warszawy! Proszę pamiętać, że wycena tłumaczenia jest bezpłatna.

Dowiedz się ile będzie kosztować tłumaczenie w Biurze Tłumaczeń Nowkom